Thông tin và liên hệ

Vint.ee là một trang web về thể thao trí tuệ của Estonia. Hiện tại có 30 trò chơi khả dụng: Từ các trò chơi truyền thống như Draughts và checkers đến các trò chơi bài phổ biến như Texas Holdem và Thousand. Vì chúng tôi phát triển tất cả các trò chơi này tự mình, chúng tôi rất linh hoạt để phát triển các tính năng mới cho các trò chơi và cải thiện toàn bộ trang web theo phản hồi của người dùng.

Liên hệ

Hỗ trợ khách hàng: support@vint.ee
Liên hệ chung: info@vint.ee

Trang web được duy trì bởi: NEWROCK SOLUTIONS Inc
VAT: 11313374
Vaigu 5, Tallinn, Estonia

Đọc thêm

Các nhà phát triển tích cực của Vint.ee là:

Và đây là một số người đã có ảnh hưởng lớn đến phát triển của vint.ee trong lịch sử