Bảng xếp hạng

Người chơi xuất sắc nhất nhận được credit mỗi nửa đêm!

Game Người dẫn đầu Rating
Cờ đam Nga messi34 2722
Cờ đam Quốc Tế laiskloom 2204
Cờ đam Giveaway Oopalm 2234
Cờ đam Brazil Oopalm 1938
Cờ đam Anh Oopalm 2080
Cờ Vua antsuonu 2656
Three checks karls 1522
Cờ Vua Fischer Random rontsronts 1474
Gomoku allever 2865
Renju lz9 2673
Pente allever 2376
Othello shimgar 2260
Uno allever 2260
Sudoku don3232 3182
Entropy karls 1421
Durak dominic 2743
Durak có Chuyển Lượt Meikop 2514
Durak Đa Người Eerika555 2470
Bismarck jummel 2249
Double Up liikur 2531
Thousand badfinger 2601
Saskop Moderato 3252
Ô chữ martaliisa 2875
Gentelman jummel 1944
Las Vegas kiaart 2038121