Bảng xếp hạng

Người chơi xuất sắc nhất nhận được credit mỗi nửa đêm!

Game Người dẫn đầu Rating
Cờ đam Nga messi34 2644
Cờ đam Quốc Tế Oopalm 2021
Cờ đam Giveaway Cristaliz 2230
Cờ đam Brazil Oopalm 1963
Cờ đam Anh Oopalm 2100
Cờ Vua tennispall 3054
Three checks siimeon 2001
Cờ Vua Fischer Random tennispall 1969
Gomoku allever 2844
Renju lz9 2447
Pente allever 2384
Othello shimgar 2179
Uno Sass13 2559
Sudoku don3232 3182
Entropy DavidJameson 2277
Durak Meikop 2768
Durak có Chuyển Lượt Meikop 2461
Durak Đa Người jummel 2453
Bismarck tolbajoob 2156
Lines of Action evanvillu 1406
Double Up liikur 2522
Thousand tipa1993 2546
Saskop Arvestatav1 3190
Ô chữ martaliisa 2875
Gentelman jummel 2091
Las Vegas kiaart 2054212
Word game nupudkorda 2193