antsuonu

Зөвхөн бүртгүүлж нэвтэрсэн хэрэглэгчид хэрэглэгчийн дэлгэрэнгүй профайл харагдана

Тоглолтын дүн

Тоглолт Рэйтинг Чансаа Тоглолтын тоо Хожил Тэнцээ Хожигдол Тэмцээний тоо    
Үгийн сүлжээ 2844 - 17390 17158 0 232 193
шатар 2837 2 5376 4695 299 382 693
Орос даам 2483 7 3506 2295 751 460 369
Гомоку 2145 - 1641 1267 64 310 145
Судоку 2139 7 26983 26309 0 674 416
Фишер рандом шатар 2059 - 1182 915 128 139 190
Блокинг 2042 1 235 177 12 46 3
Коннэкт 4 2019 1 738 436 58 244 0
3 чек 1982 - 398 340 4 54 16
Стак 4 D 1981 1 503 303 16 184 4
өгдөг даам 1969 1 1001 575 79 347 21
Lines of action 1924 2 485 304 4 177 24
олон улсын даам 1865 11 975 536 256 183 44
Пэнтэ 1851 - 468 211 2 255 4
Отелло 1760 - 840 485 7 348 50
Англи даам 1713 3 873 339 283 251 12
Бразил даам 1708 3 570 202 248 120 17
Энтропи 1409 8 64 17 1 46 6
Техас Холдэм 1400 - 6531 283 3629 2619 48
Drawing 1400 - 25 12 10 3 0
Double up 1400 - 1602 1592 0 10 0
рэнзү 1380 - 838 367 27 444 58

Судокугийн рекорд

Бөглөгдсөн судокуны тоо Бодох дундаж хугацаа Хамгийн бага хугацаа
Судоку 9x9
Маш хэцүү 1536 07:44 02:43
Хэцүү 1699 06:10 01:56
Дундаж 2268 04:31 01:50
Хялбар 2409 02:12 00:56
Судоку 6x6
Дундаж 2490 00:48 00:25
Хялбар 2432 00:31 00:16
Судоку 9x9Диагональ
Хэцүү 1492 08:17 02:40
Дундаж 1759 06:00 02:06
Хялбар 1902 04:04 01:39
Судоку 9x9Хэвийн биш
Хэцүү 1101 12:22 04:21
Дундаж 1407 09:13 03:03
Хялбар 1763 04:06 01:47
Судоку 6x6Хэвийн биш
Дундаж 2019 02:08 00:42
Хялбар 1994 00:46 00:23
Судокуг бодсон хамгийн бага хугацаа: 00:41:05 09.01.2020ны өдөр