antsuonu

Зөвхөн бүртгүүлж нэвтэрсэн хэрэглэгчид хэрэглэгчийн дэлгэрэнгүй профайл харагдана

Тоглолтын дүн

Тоглолт Рэйтинг Чансаа Тоглолтын тоо Хожил Тэнцээ Хожигдол Тэмцээний тоо    
Үгийн сүлжээ 2855 - 17932 17693 0 239 193
шатар 2773 1 5734 5019 321 394 770
Орос даам 2529 - 3554 2333 760 461 379
Судоку 2153 - 27788 27103 0 685 418
Гомоку 2122 5 1658 1282 64 312 146
Фишер рандом шатар 2088 1 1187 920 128 139 191
Блокинг 2055 - 236 178 12 46 3
Коннэкт 4 2021 - 745 437 60 248 0
3 чек 1944 - 404 344 4 56 16
Стак 4 D 1909 - 518 311 16 191 4
өгдөг даам 1879 5 1024 582 89 353 21
олон улсын даам 1878 3 992 544 263 185 44
Lines of action 1871 - 493 308 4 181 24
Отелло 1793 - 846 490 7 349 50
Англи даам 1734 5 891 342 297 252 12
Пэнтэ 1730 2 500 227 2 271 4
Бразил даам 1725 2 590 205 264 121 17
рэнзү 1467 52 905 394 30 481 67
Энтропи 1404 - 68 18 1 49 6
Техас Холдэм 1400 - 6531 283 3629 2619 48
Drawing 1400 - 25 12 10 3 0
Double up 1400 - 1681 1669 0 12 0

Судокугийн рекорд

Бөглөгдсөн судокуны тоо Бодох дундаж хугацаа Хамгийн бага хугацаа
Судоку 9x9
Маш хэцүү 1588 07:45 02:43
Хэцүү 1754 06:08 01:56
Дундаж 2329 04:30 01:50
Хялбар 2472 02:11 00:56
Судоку 6x6
Дундаж 2553 00:48 00:25
Хялбар 2495 00:31 00:16
Судоку 9x9Диагональ
Хэцүү 1544 08:14 02:40
Дундаж 1815 05:58 02:06
Хялбар 1960 04:03 01:39
Судоку 9x9Хэвийн биш
Хэцүү 1145 12:15 04:21
Дундаж 1459 09:11 03:03
Хялбар 1820 04:06 01:47
Судоку 6x6Хэвийн биш
Дундаж 2078 02:07 00:42
Хялбар 2053 00:46 00:23
Судокуг бодсон хамгийн бага хугацаа: 00:41:05 09.01.2020ны өдөр