Чансаа: шатар


Унших: Vint.ee рэйтинг систем
Чансаа Хэрэглэгчийн нэр Рэйтинг Тоглолтын тоо Хожлын хувь Тэнцсэн хувь  
1 PC-Brendan20 1441 2 100 % 0 % Хэрэглэгчийн тоглолт
2 Emmutskin 1421 1 100 % 0 % Хэрэглэгчийн тоглолт
3 KSS 1441 2 100 % 0 % Хэрэглэгчийн тоглолт
4 antsuonu 2731 8568 88 % 6 % Хэрэглэгчийн тоглолт
5 Hommik 2556 13641 70 % 4 % Хэрэглэгчийн тоглолт
6 raplaan 2011 8760 66 % 7 % Хэрэглэгчийн тоглолт
7 PC-Hayes32 1450 6 66 % 0 % Хэрэглэгчийн тоглолт
8 Eldoraado1 1699 597 65 % 2 % Хэрэглэгчийн тоглолт
9 Andrus39 2198 11748 64 % 7 % Хэрэглэгчийн тоглолт
10 SkyFall 1633 70 64 % 12 % Хэрэглэгчийн тоглолт
11 allever 1515 296 63 % 8 % Хэрэглэгчийн тоглолт
12 mari44 2167 6197 63 % 6 % Хэрэглэгчийн тоглолт
13 samets 2272 4617 62 % 6 % Хэрэглэгчийн тоглолт
14 volinik 2185 9158 62 % 6 % Хэрэглэгчийн тоглолт
15 Terasmees 2039 752 61 % 6 % Хэрэглэгчийн тоглолт
16 UFOMEN 2493 47089 61 % 5 % Хэрэглэгчийн тоглолт
17 lobiseja 2205 2439 61 % 6 % Хэрэглэгчийн тоглолт
18 ratsanik 1882 8169 59 % 5 % Хэрэглэгчийн тоглолт
19 piimahabe 2453 6878 58 % 9 % Хэрэглэгчийн тоглолт
20 Toomas51 1910 24551 57 % 5 % Хэрэглэгчийн тоглолт
21 MishaS 1606 35 57 % 8 % Хэрэглэгчийн тоглолт
22 PANTS 1910 28155 57 % 1 % Хэрэглэгчийн тоглолт
23 PC-George6 1449 85 57 % 7 % Хэрэглэгчийн тоглолт
24 KAS 2535 2003 56 % 7 % Хэрэглэгчийн тоглолт
25 Frequency 1997 596 56 % 3 % Хэрэглэгчийн тоглолт
26 Naana 2250 2952 56 % 11 % Хэрэглэгчийн тоглолт
27 Toomas3a 1469 515 56 % 2 % Хэрэглэгчийн тоглолт
28 tatt 1834 3920 55 % 3 % Хэрэглэгчийн тоглолт
29 suusahunt 1989 16884 55 % 5 % Хэрэглэгчийн тоглолт
30 Kama2 2210 390 55 % 3 % Хэрэглэгчийн тоглолт
31 veiko123 1863 2599 55 % 8 % Хэрэглэгчийн тоглолт
32 ints 2185 28492 54 % 6 % Хэрэглэгчийн тоглолт
33 pan 2049 40723 52 % 5 % Хэрэглэгчийн тоглолт
34 RexDinosaur 2492 2324 52 % 6 % Хэрэглэгчийн тоглолт
35 KaarelKais 2469 9476 52 % 8 % Хэрэглэгчийн тоглолт
36 MaleAatom 1876 121 52 % 0 % Хэрэглэгчийн тоглолт
37 poisike 1647 4181 51 % 5 % Хэрэглэгчийн тоглолт
38 PC-Ludwig5 1399 2 50 % 0 % Хэрэглэгчийн тоглолт
39 PC-Samuel6 1401 2 50 % 0 % Хэрэглэгчийн тоглолт
40 rabapalm 2003 7235 49 % 5 % Хэрэглэгчийн тоглолт