Чансаа: Үгийн сүлжээ


Унших: Vint.ee рэйтинг систем
Чансаа Хэрэглэгчийн нэр Рэйтинг Тоглолтын тоо
1 Rambo96 3296 26630
2 martaliisa 2839 20235
3 fireann 2591 8854
4 Haavik 1945 28237
5 Riinariin 1616 3281
6 Värvuke5 1578 1579
7 NeleS 1384 18
8 Metsaseen56 1345 16