Чансаа: Үгийн сүлжээ


Унших: Vint.ee рэйтинг систем
Чансаа Хэрэглэгчийн нэр Рэйтинг Тоглолтын тоо
1 Rambo96 3296 26680
2 antsuonu 2867 19939
3 martaliisa 2866 20649
4 fireann 2564 8877
5 Haavik 1951 28611
6 Värvuke5 1578 2133
7 glis 1495 950
8 PC-Donald26 1400 3
9 4rmin 1400 8
10 sleepwalking 1386 1417