Чансаа: Үгийн сүлжээ


Унших: Vint.ee рэйтинг систем
Чансаа Хэрэглэгчийн нэр Рэйтинг Тоглолтын тоо
1 Haavik 1951 28638
2 Rambo96 3296 26680
3 martaliisa 2879 20724
4 fireann 2551 8884
5 Värvuke5 1578 2169
6 sleepwalking 1386 1472
7 figaro 1236 995
8 glis 1495 952
9 4rmin 1400 8