Haavik

Зөвхөн бүртгүүлж нэвтэрсэн хэрэглэгчид хэрэглэгчийн дэлгэрэнгүй профайл харагдана

Тоглолтын дүн

Тоглолт Рэйтинг Чансаа Тоглолтын тоо Хожил Тэнцээ Хожигдол Тэмцээний тоо    
Үгийн сүлжээ 1829 4 25713 23836 0 1877 953
Отелло 1700 - 38 33 2 3 0
Олон тоглогчийн дурак 1618 - 194 83 0 111 40
Стак 4 D 1565 - 10 10 0 0 0
Дурак 1457 - 1712 693 0 1019 17
Lines of action 1454 - 7 5 0 2 0
Энтропи 1441 - 2 2 0 0 0
Үно 1438 39 3725 1665 0 2060 319
Бисмарк 1400 - 1 0 0 1 0
Drawing 1400 - 42 16 16 10 0
Судоку 1374 - 329 1 0 328 19
Пэнтэ 1357 - 11 1 0 10 0
Дурак пасс 1355 - 269 106 0 163 13
Коннэкт 4 1349 - 9 2 0 7 1
Гомоку 1118 - 221 8 2 211 2
өгдөг даам 1021 - 157 19 0 138 0

Судокугийн рекорд

Бөглөгдсөн судокуны тоо Бодох дундаж хугацаа Хамгийн бага хугацаа
Судоку 9x9
Хялбар 1 19:15 19:15