Чансаа: Гомоку


Унших: Vint.ee рэйтинг систем
Чансаа Хэрэглэгчийн нэр Рэйтинг Тоглолтын тоо Хожлын хувь  
1 allever 2816 9383 93 % Хэрэглэгчийн тоглолт
2 ronant 2116 1160 58 % Хэрэглэгчийн тоглолт
3 piimahabe 2033 822 67 % Хэрэглэгчийн тоглолт
4 Hommik 2018 1346 63 % Хэрэглэгчийн тоглолт
5 max33 2003 925 72 % Хэрэглэгчийн тоглолт
6 raits 1861 2703 45 % Хэрэглэгчийн тоглолт
7 nastjabus 1815 335 57 % Хэрэглэгчийн тоглолт
8 ratsanik 1807 72 62 % Хэрэглэгчийн тоглолт
9 theoteo 1800 676 59 % Хэрэглэгчийн тоглолт
10 Lolllaps 1741 818 59 % Хэрэглэгчийн тоглолт
11 Matukontus 1738 166 51 % Хэрэглэгчийн тоглолт
12 RKSmale 1678 702 52 % Хэрэглэгчийн тоглолт
13 2021peter 1666 110 50 % Хэрэглэгчийн тоглолт
14 kriminaal 1663 130 58 % Хэрэглэгчийн тоглолт
15 toniskaasik 1644 216 69 % Хэрэглэгчийн тоглолт
16 Yerba 1634 36 69 % Хэрэглэгчийн тоглолт
17 Plunge 1633 442 63 % Хэрэглэгчийн тоглолт
18 PC-Cayden29W 1629 293 88 % Хэрэглэгчийн тоглолт
19 Ahto95 1619 1312 51 % Хэрэглэгчийн тоглолт
20 miak15 1598 94 68 % Хэрэглэгчийн тоглолт
21 roone15 1596 91 51 % Хэрэглэгчийн тоглолт
22 mirksilver 1589 906 53 % Хэрэглэгчийн тоглолт
23 kerdo15 1567 72 56 % Хэрэглэгчийн тоглолт
24 PC-AO35 1564 17 88 % Хэрэглэгчийн тоглолт
25 kregor15 1548 90 57 % Хэрэглэгчийн тоглолт
26 huugikpoiss 1541 14 85 % Хэрэглэгчийн тоглолт
27 saskia15 1522 24 66 % Хэрэглэгчийн тоглолт
28 kertum15 1506 67 59 % Хэрэглэгчийн тоглолт
29 PC-Atek24 1502 49 36 % Хэрэглэгчийн тоглолт
30 Miriam 1494 271 41 % Хэрэглэгчийн тоглолт
31 PC-Isaac28 1489 47 57 % Хэрэглэгчийн тоглолт
32 n1n3ba11 1489 108 46 % Хэрэглэгчийн тоглолт
33 Tornaado 1478 2432 47 % Хэрэглэгчийн тоглолт
34 jaak963 1478 7 71 % Хэрэглэгчийн тоглолт
35 keira15 1475 97 45 % Хэрэглэгчийн тоглолт
36 Karl_sus_797 1473 83 62 % Хэрэглэгчийн тоглолт
37 Tormilind 1460 59 57 % Хэрэглэгчийн тоглолт
38 who.asked126 1457 5 80 % Хэрэглэгчийн тоглолт
39 muradd2002 1457 10 60 % Хэрэглэгчийн тоглолт
40 lenna15 1444 102 54 % Хэрэглэгчийн тоглолт