sai2020

Зөвхөн бүртгүүлж нэвтэрсэн хэрэглэгчид хэрэглэгчийн дэлгэрэнгүй профайл харагдана

Тоглолтын дүн

Тоглолт Рэйтинг Чансаа Тоглолтын тоо Хожил Тэнцээ Хожигдол Тэмцээний тоо    
рэнзү 1780 6 229 172 3 54 33
Гомоку 1580 - 24 17 0 7 5
Пэнтэ 1416 - 54 24 5 25 5
Энтропи 1400 - 1 0 0 1 0
Double up 1392 - 4 2 0 2 0
Отелло 1361 - 2 0 0 2 0