sai2020

Зөвхөн бүртгүүлж нэвтэрсэн хэрэглэгчид хэрэглэгчийн дэлгэрэнгүй профайл харагдана

Тоглолтын дүн

Тоглолт Рэйтинг Чансаа Тоглолтын тоо Хожил Тэнцээ Хожигдол Тэмцээний тоо    
рэнзү 2037 - 144 117 3 24 19
Гомоку 1481 - 10 7 0 3 2
Пэнтэ 1462 - 8 5 0 3 0
Double up 1392 - 4 2 0 2 0