allever

Зөвхөн бүртгүүлж нэвтэрсэн хэрэглэгчид хэрэглэгчийн дэлгэрэнгүй профайл харагдана

Тоглолтын дүн

Тоглолт Рэйтинг Чансаа Тоглолтын тоо Хожил Тэнцээ Хожигдол Тэмцээний тоо    
Гомоку 2761 1 8885 8314 21 550 282
Коннэкт 4 2503 - 7924 6295 457 1172 148
Стак 4 D 2427 - 808 598 25 185 58
Пэнтэ 2337 - 1432 1215 3 214 54
Судоку 2301 15 26475 23239 20 3216 739
рэнзү 2192 1 3667 3209 38 420 94
Дурак пасс 2176 4 12325 6645 1 5679 215
Үно 2166 1 61965 32845 0 29120 1615
Отелло 2161 - 3869 3011 59 799 85
Дурак 2151 3 9754 5150 0 4604 115
Үгийн сүлжээ 2045 - 1742 1655 0 87 30
Gentelman 2002 3 2167 2167 0 0 81
Орос даам 1919 - 799 365 88 346 31
Олон тоглогчийн дурак 1860 30 1910 1163 0 747 72
Lines of action 1826 - 133 88 0 45 3
өгдөг даам 1808 - 1573 1025 11 537 34
Double up 1788 - 774 766 0 8 327
Блокинг 1750 - 655 496 9 150 19
Бисмарк 1664 59 3513 1489 1019 1005 121
Drawing 1660 - 304 93 97 114 0
шатар 1524 - 294 186 25 83 9
Энтропи 1511 - 77 53 2 22 6
Англи даам 1468 - 84 30 12 42 10
олон улсын даам 1424 - 57 24 7 26 4
Фишер рандом шатар 1418 - 14 7 2 5 1
Бразил даам 1400 - 60 19 11 30 5
Мянга 1357 - 1 1 0 0 0
3 чек 1349 - 68 36 1 31 7
Техас Холдэм 0 28 69657 31596 7041 31020 193

Судокугийн рекорд

Бөглөгдсөн судокуны тоо Бодох дундаж хугацаа Хамгийн бага хугацаа
Судоку 9x9
Маш хэцүү 1440 05:55 01:48
Хэцүү 1228 05:02 01:47
Дундаж 1501 03:28 01:15
Хялбар 2004 01:53 00:47
Судоку 6x6
Дундаж 3348 00:35 00:15
Хялбар 3789 00:21 00:10
Судоку 9x9Диагональ
Хэцүү 1124 06:40 02:01
Дундаж 968 04:36 01:25
Хялбар 897 03:22 01:22
Судоку 9x9Хэвийн биш
Хэцүү 882 08:59 02:18
Дундаж 869 06:21 02:00
Хялбар 834 02:08 01:06
Судоку 6x6Хэвийн биш
Дундаж 2021 01:22 00:22
Хялбар 2183 00:24 00:12
Судокуг бодсон хамгийн бага хугацаа: 00:29:35 28.03.2018ны өдөр