Meikop

Зөвхөн бүртгүүлж нэвтэрсэн хэрэглэгчид хэрэглэгчийн дэлгэрэнгүй профайл харагдана

Тоглолтын дүн

Тоглолт Рэйтинг Чансаа Тоглолтын тоо Хожил Тэнцээ Хожигдол Тэмцээний тоо    
Техас Холдэм 48073 3 65018 22930 8588 33500 297
Саску 3062 - 4607 2334 154 2119 221
Дурак 2572 - 6153 3766 0 2387 504
Дурак пасс 2502 1 12223 7783 0 4440 767
Мянга 2422 - 2472 874 878 720 168
өгдөг даам 2412 - 2093 1278 17 798 114
Орос даам 2407 - 9554 4066 2334 3154 135
Гомоку 2184 - 1259 726 15 518 45
Олон тоглогчийн дурак 2168 - 1374 878 0 496 247
Судоку 2107 - 4939 3978 8 953 32
Бисмарк 2103 - 2338 1106 483 749 59
Пэнтэ 1993 - 720 429 2 289 35
Англи даам 1985 - 701 318 140 243 44
олон улсын даам 1873 - 397 215 47 135 24
Үно 1864 - 22696 11952 3 10741 1565
Отелло 1839 - 2185 1441 36 708 65
Gentelman 1815 - 925 925 0 0 20
шатар 1809 - 2821 1280 167 1374 23
Стак 4 D 1799 - 304 183 7 114 25
Үгийн сүлжээ 1797 - 1955 1859 0 96 3
Lines of action 1783 - 140 95 1 44 7
Коннэкт 4 1685 - 873 433 26 414 28
Drawing 1644 - 228 76 55 97 0
Double up 1623 - 77 75 0 2 51
Бразил даам 1573 - 364 143 110 111 31
Энтропи 1562 - 68 48 1 19 6
Блокинг 1552 - 237 141 8 88 18
Фишер рандом шатар 1475 - 966 480 48 438 19
3 чек 1475 - 123 62 1 60 11
рэнзү 1448 - 8 3 4 1 0

Судокугийн рекорд

Бөглөгдсөн судокуны тоо Бодох дундаж хугацаа Хамгийн бага хугацаа
Судоку 9x9
Маш хэцүү 1120 09:19 03:33
Хэцүү 172 08:06 03:52
Дундаж 112 08:07 03:00
Хялбар 45 03:25 02:06
Судоку 6x6
Дундаж 169 01:08 00:38
Хялбар 194 02:22 00:23
Судоку 9x9Диагональ
Хэцүү 899 10:09 03:44
Дундаж 212 07:43 03:17
Хялбар 60 06:13 03:17
Судоку 9x9Хэвийн биш
Хэцүү 261 14:40 05:19
Дундаж 58 11:58 05:41
Хялбар 3 12:29 04:00
Судоку 6x6Хэвийн биш
Дундаж 614 02:43 00:54
Хялбар 13 01:28 00:40