Хэрэглэгчийн Ruut Судоку тоглолт

Хэрэглэгч манлайгчдын самбарт одоохондоо байхгүй байна

Бүгдийг шалгах
Тоглогчид Тоглолтын тоо Хожил Хожигдол Тэнцээ
Ruut vs. Albert007 3 3 0 0
Ruut vs. osula 1 0 1 0
Ruut vs. sink 1 0 1 0
Ruut vs. tauri165 1 0 1 0
Ruut vs. zigzag 1 0 1 0
Ruut vs. Herts005 4 1 3 0
Нийт: 11 4 7 0