Хэрэглэгчийн olumets Дурак пасс тоглолт Тоглосон тоглогч Artz

Тоглолтын тоо Хожил Хожигдол Тэнцээ
1 0 1 0

Цагаан хар Хугацаа Үргэжилсэн хугацаа Цагаан Үр дүн хар Үр дүн Нүүдлийн тоо  
Дурак пасс olumets Artz 2010-11-15T19:13:00+02:00 00:02:57 0 0 40