Хэрэглэгчийн olumets Дурак пасс тоглолт Тоглосон тоглогч meke

Тоглолтын тоо Хожил Хожигдол Тэнцээ
1 1 0 0

Цагаан хар Хугацаа Үргэжилсэн хугацаа Цагаан Үр дүн хар Үр дүн Нүүдлийн тоо  
Дурак пасс meke olumets 2010-02-25T13:30:40+02:00 00:03:39 0 0 50