Хэрэглэгчийн Setu Double up тоглолт

Рэйтинг Чансаа Тоглолтын тоо Хожил Хожигдол Тэнцээ
1990 2 1324 1307 17 0
Бүгдийг шалгах
Тоглогчид Тоглолтын тоо Хожил Хожигдол Тэнцээ
Setu vs. nugispugis 1 0 1 0
Нийт: 1 0 1 0