Хэрэглэгчийн matumartin14 Коннэкт 4 тоглолт Тоглосон тоглогч hollinger

Тоглолтын тоо Хожил Хожигдол Тэнцээ
2 1 0 1

Цагаан хар Хугацаа Үргэжилсэн хугацаа Цагаан Үр дүн хар Үр дүн Нүүдлийн тоо  
Коннэкт 4 hollinger matumartin14 2009-08-21T23:19:51+03:00 00:02:14 -31 31 22 Нээлттэй
Коннэкт 4 matumartin14 hollinger 2009-08-21T23:14:38+03:00 00:05:04 10 -10 42 Нээлттэй