Хэрэглэгчийн marchu87 Судоку тоглолт

Хэрэглэгч манлайгчдын самбарт одоохондоо байхгүй байна

Бүгдийг шалгах
Тоглогчид Тоглолтын тоо Хожил Хожигдол Тэнцээ
marchu87 vs. kunn69 7 0 7 0
marchu87 vs. urum 2 0 2 0
marchu87 vs. JangPranav 1 1 0 0
marchu87 vs. Numsik 1 1 0 0
marchu87 vs. Setu 1 0 1 0
marchu87 vs. Tarvi-8 1 1 0 0
Нийт: 13 3 10 0