Хэрэглэгчийн rakett69 Дурак пасс тоглолт Тоглосон тоглогч markus007

Тоглолтын тоо Хожил Хожигдол Тэнцээ
8 4 4 0

Цагаан хар Хугацаа Үргэжилсэн хугацаа Цагаан Үр дүн хар Үр дүн Нүүдлийн тоо  
Дурак пасс markus007 rakett69 2016-11-26T13:44:46+02:00 00:01:58 17 -17 51
Дурак пасс markus007 rakett69 2016-02-27T14:12:27+02:00 00:02:25 20 -20 36
Дурак пасс markus007 rakett69 2016-02-27T14:02:30+02:00 00:07:28 -23 23 41
Дурак пасс markus007 rakett69 2015-11-19T12:53:30+02:00 00:01:45 -22 22 49
Дурак пасс markus007 rakett69 2015-02-19T12:56:00+02:00 00:02:13 21 -21 47
Дурак пасс rakett69 markus007 2015-02-18T12:40:44+02:00 00:03:25 -22 22 74
Дурак пасс rakett69 markus007 2014-11-27T14:44:23+02:00 00:03:24 21 -21 52
Дурак пасс rakett69 markus007 2014-11-26T12:53:36+02:00 00:04:15 21 -21 65