Хэрэглэгчийн Maksim Lines of action тоглолт Тоглосон тоглогч KostjaZ

Тоглолтын тоо Хожил Хожигдол Тэнцээ
1 1 0 0

Цагаан хар Хугацаа Үргэжилсэн хугацаа Цагаан Үр дүн хар Үр дүн Нүүдлийн тоо  
Lines of action Maksim KostjaZ 2022-05-12T17:21:57+03:00 00:06:20 21 -21 28 Нээлттэй