Хэрэглэгчийн Eerik33 Судоку тоглолт

Хэрэглэгч манлайгчдын самбарт одоохондоо байхгүй байна

Тоглогчид Тоглолтын тоо Хожил Хожигдол Тэнцээ
Eerik33 vs. DanielN 9 1 8 0
Eerik33 vs. driv4r 4 2 2 0
Нийт: 13 3 10 0