Хэрэглэгчийн jaanus63 Коннэкт 4 тоглолт Тоглосон тоглогч max33

Тоглолтын тоо Хожил Хожигдол Тэнцээ
1 0 1 0

Цагаан хар Хугацаа Үргэжилсэн хугацаа Цагаан Үр дүн хар Үр дүн Нүүдлийн тоо  
Коннэкт 4 jaanus63 max33 2019-01-17T15:27:32+02:00 00:04:21 -7 7 38 Нээлттэй