Хэрэглэгчийн TheAnswer Фишер рандом шатар тоглолт Тоглосон тоглогч Rudolfo46

Тоглолтын тоо Хожил Хожигдол Тэнцээ
2 2 0 0

Цагаан хар Хугацаа Үргэжилсэн хугацаа Цагаан Үр дүн хар Үр дүн Нүүдлийн тоо  
Фишер рандом шатар TheAnswer Rudolfo46 2020-06-13T16:01:13+03:00 00:10:14 3 -3 39 Нээлттэй
Фишер рандом шатар Rudolfo46 TheAnswer 2020-06-13T15:48:52+03:00 00:11:02 -3 3 56 Нээлттэй