Хэрэглэгчийн aabraham шатар тоглолт Тоглосон тоглогч Janis007

Тоглолтын тоо Хожил Хожигдол Тэнцээ
12 10 2 0

Цагаан хар Хугацаа Үргэжилсэн хугацаа Цагаан Үр дүн хар Үр дүн Нүүдлийн тоо  
шатар Janis007 aabraham 2018-08-16T19:00:00+03:00 00:07:10 0 0 100 Нээлттэй
шатар aabraham Janis007 2018-07-12T14:57:18+03:00 00:03:35 7 -7 49 Нээлттэй
шатар Janis007 aabraham 2018-07-12T14:53:29+03:00 00:03:43 37 -37 69 Нээлттэй
шатар aabraham Janis007 2018-07-12T14:50:44+03:00 00:02:38 5 -5 49 Нээлттэй
шатар Janis007 aabraham 2018-07-12T14:46:56+03:00 00:03:40 -5 5 74 Нээлттэй
шатар aabraham Janis007 2018-07-12T14:41:46+03:00 00:05:03 5 -5 103 Нээлттэй
шатар Janis007 aabraham 2018-07-12T14:40:31+03:00 00:01:07 -6 6 40 Нээлттэй
шатар aabraham Janis007 2018-07-12T14:33:02+03:00 00:07:21 6 -6 147 Нээлттэй
шатар Janis007 aabraham 2018-07-12T14:30:49+03:00 00:02:03 38 -38 51 Нээлттэй
шатар aabraham Janis007 2018-07-12T14:29:33+03:00 00:01:10 4 -4 29 Нээлттэй
шатар aabraham Janis007 2017-08-27T19:40:53+03:00 00:09:29 0 0 113 Нээлттэй
шатар aabraham Janis007 2016-06-11T19:51:08+03:00 00:07:57 15 -15 47 Нээлттэй