Хэрэглэгчийн TormW өгдөг даам тоглолт Тоглосон тоглогч KaarelMe

Тоглолтын тоо Хожил Хожигдол Тэнцээ
2 1 1 0

Цагаан хар Хугацаа Үргэжилсэн хугацаа Цагаан Үр дүн хар Үр дүн Нүүдлийн тоо  
өгдөг даам TormW KaarelMe 2020-01-31T14:13:44+02:00 00:04:00 -21 21 59 Нээлттэй
өгдөг даам KaarelMe TormW 2020-01-31T14:13:13+02:00 00:00:14 -22 22 1 Нээлттэй