Хэрэглэгчийн Teentrenni77 өгдөг даам тоглолт Тоглосон тоглогч Grettel22011

Тоглолтын тоо Хожил Хожигдол Тэнцээ
2 1 1 0

Цагаан хар Хугацаа Үргэжилсэн хугацаа Цагаан Үр дүн хар Үр дүн Нүүдлийн тоо  
өгдөг даам Grettel22011 Teentrenni77 2020-12-19T18:58:11+02:00 00:05:41 21 -21 58 Нээлттэй
өгдөг даам Teentrenni77 Grettel22011 2020-12-19T19:03:56+02:00 00:07:09 22 -22 70 Нээлттэй