Хэрэглэгчийн kaispar Дурак пасс тоглолт Тоглосон тоглогч theoteo

Тоглолтын тоо Хожил Хожигдол Тэнцээ
3 3 0 0

Цагаан хар Хугацаа Үргэжилсэн хугацаа Цагаан Үр дүн хар Үр дүн Нүүдлийн тоо  
Дурак пасс theoteo kaispar 2020-03-26T09:56:25+02:00 00:07:46 -22 22 60
Дурак пасс kaispar theoteo 2020-03-27T11:32:29+02:00 00:04:54 18 -18 56
Дурак пасс kaispar theoteo 2020-03-26T11:32:47+02:00 00:05:25 21 -21 60