Хэрэглэгчийн kaispar Дурак пасс тоглолт Тоглосон тоглогч KõvaKüpsis

Тоглолтын тоо Хожил Хожигдол Тэнцээ
2 2 0 0

Цагаан хар Хугацаа Үргэжилсэн хугацаа Цагаан Үр дүн хар Үр дүн Нүүдлийн тоо  
Дурак пасс KõvaKüpsis kaispar 2021-11-07T15:27:47+02:00 00:06:22 -21 21 54
Дурак пасс kaispar KõvaKüpsis 2021-11-07T15:10:58+02:00 00:05:56 22 -22 55