Хэрэглэгчийн siimeon Энтропи тоглолт Тоглосон тоглогч RomeSalumae

Тоглолтын тоо Хожил Хожигдол Тэнцээ
1 1 0 0

Цагаан хар Хугацаа Үргэжилсэн хугацаа Цагаан Үр дүн хар Үр дүн Нүүдлийн тоо  
Энтропи siimeon RomeSalumae 2021-11-24T13:41:43+02:00 00:02:08 21 -21 0 Нээлттэй