Хэрэглэгчийн poffic Фишер рандом шатар тоглолт Тоглосон тоглогч osula

Тоглолтын тоо Хожил Хожигдол Тэнцээ
1 0 1 0

Цагаан хар Хугацаа Үргэжилсэн хугацаа Цагаан Үр дүн хар Үр дүн Нүүдлийн тоо  
Фишер рандом шатар osula poffic 2011-12-16T13:36:29+02:00 00:18:22 16 -16 147 Нээлттэй