Хэрэглэгчийн poffic Фишер рандом шатар тоглолт Тоглосон тоглогч benediktiin

Тоглолтын тоо Хожил Хожигдол Тэнцээ
1 1 0 0

Цагаан хар Хугацаа Үргэжилсэн хугацаа Цагаан Үр дүн хар Үр дүн Нүүдлийн тоо  
Фишер рандом шатар benediktiin poffic 2011-12-16T14:30:38+02:00 00:05:43 -22 22 34 Нээлттэй