Хэрэглэгчийн martin29 шатар тоглолт Тоглосон тоглогч Lepisto67

Тоглолтын тоо Хожил Хожигдол Тэнцээ
1 0 1 0

Цагаан хар Хугацаа Үргэжилсэн хугацаа Цагаан Үр дүн хар Үр дүн Нүүдлийн тоо  
шатар martin29 Lepisto67 2021-03-26T17:05:32+02:00 00:02:25 -9 9 12 Нээлттэй