Хэрэглэгчийн ants Фишер рандом шатар тоглолт Тоглосон тоглогч makkena

Тоглолтын тоо Хожил Хожигдол Тэнцээ
1 0 1 0

Цагаан хар Хугацаа Үргэжилсэн хугацаа Цагаан Үр дүн хар Үр дүн Нүүдлийн тоо  
Фишер рандом шатар makkena ants 2021-02-14T20:40:16+02:00 00:08:59 18 -18 51 Нээлттэй