Хэрэглэгчийн Asenka Гомоку тоглолт Тоглосон тоглогч polkov-nick

Тоглолтын тоо Хожил Хожигдол Тэнцээ
1 0 1 0

Цагаан хар Хугацаа Үргэжилсэн хугацаа Цагаан Үр дүн хар Үр дүн Нүүдлийн тоо  
Гомоку Asenka polkov-nick 2020-07-31T14:36:10+03:00 00:02:15 -10 10 23 Нээлттэй