Хэрэглэгчийн Kiki12345 Гомоку тоглолт Тоглосон тоглогч AnnabelS

Тоглолтын тоо Хожил Хожигдол Тэнцээ
1 0 1 0

Цагаан хар Хугацаа Үргэжилсэн хугацаа Цагаан Үр дүн хар Үр дүн Нүүдлийн тоо  
Свап гомоку Kiki12345 AnnabelS 2021-01-30T12:38:01+02:00 00:04:51 -18 18 44 Нээлттэй