Хэрэглэгчийн PROvend3232 Double up тоглолт Тоглосон тоглогч PROvend2222

Тоглолтын тоо Хожил Хожигдол Тэнцээ
1 0 1 0

Цагаан хар Хугацаа Үргэжилсэн хугацаа Цагаан Үр дүн хар Үр дүн Нүүдлийн тоо  
Double up PROvend3232 PROvend2222 2021-04-15T18:11:40+03:00 00:01:12 -20 20 0