Хэрэглэгчийн PROvend3232 Double up тоглолт Тоглосон тоглогч Marten.N

Тоглолтын тоо Хожил Хожигдол Тэнцээ
2 1 1 0

Цагаан хар Хугацаа Үргэжилсэн хугацаа Цагаан Үр дүн хар Үр дүн Нүүдлийн тоо  
Double up Marten.N PROvend3232 2021-01-23T15:11:28+02:00 00:00:07 -22 22 0
Double up PROvend3232 Marten.N 2021-01-23T15:07:20+02:00 00:04:00 -21 21 0