Хэрэглэгчийн SergAndreev Гомоку тоглолт

Рэйтинг Чансаа Тоглолтын тоо Хожил Хожигдол Тэнцээ
1715 - 76 40 36 0
Бүгдийг шалгах Хэрэглэгчийн тоглоомыг ачаалах
Тоглогчид Тоглолтын тоо Хожил Хожигдол Тэнцээ
SergAndreev vs. wasasinn 22 0 22 0
SergAndreev vs. TimBazilio 10 8 2 0
SergAndreev vs. Rca 8 1 7 0
SergAndreev vs. algore 7 7 0 0
SergAndreev vs. drobert 4 4 0 0
SergAndreev vs. suemaonhot 4 4 0 0
SergAndreev vs. N0l1fer 3 3 0 0
SergAndreev vs. zhangxinde 3 0 3 0
SergAndreev vs. lambda 2 1 1 0
SergAndreev vs. messi34 2 2 0 0
SergAndreev vs. Trevor 2 2 0 0
SergAndreev vs. tzecv0422 2 2 0 0
SergAndreev vs. Ua47 2 1 1 0
SergAndreev vs. Voroninal 2 2 0 0
SergAndreev vs. Haikala77 1 1 0 0
SergAndreev vs. piraaja 1 1 0 0
SergAndreev vs. Rolando 1 1 0 0
Нийт: 76 40 36 0