Хэрэглэгчийн SergAndreev Гомоку тоглолт Тоглосон тоглогч Voroninal

Тоглолтын тоо Хожил Хожигдол Тэнцээ
2 2 0 0

Цагаан хар Хугацаа Үргэжилсэн хугацаа Цагаан Үр дүн хар Үр дүн Нүүдлийн тоо  
Свап гомоку Voroninal SergAndreev 2021-08-10T17:28:53+03:00 00:02:15 -23 23 21 Нээлттэй
Свап гомоку Voroninal SergAndreev 2021-08-10T17:14:35+03:00 00:04:22 -24 24 36 Нээлттэй