Хэрэглэгчийн king-grand рэнзү тоглолт Тоглосон тоглогч mago-pc2

Тоглолтын тоо Хожил Хожигдол Тэнцээ
1 1 0 0

Цагаан хар Хугацаа Үргэжилсэн хугацаа Цагаан Үр дүн хар Үр дүн Нүүдлийн тоо  
рэнзү king-grand mago-pc2 2021-10-03T13:00:00+03:00 00:02:38 26 -26 26 Нээлттэй