Хэрэглэгчийн king-grand рэнзү тоглолт Тоглосон тоглогч PC-Brandon

Тоглолтын тоо Хожил Хожигдол Тэнцээ
2 2 0 0

Цагаан хар Хугацаа Үргэжилсэн хугацаа Цагаан Үр дүн хар Үр дүн Нүүдлийн тоо  
рэнзү PC-Brandon king-grand 2021-10-02T13:40:01+03:00 00:02:38 -32 32 42 Нээлттэй
рэнзү PC-Brandon king-grand 2021-10-02T11:15:01+03:00 00:04:16 -34 34 27 Нээлттэй