Хэрэглэгчийн king-grand рэнзү тоглолт Тоглосон тоглогч 侯军

Тоглолтын тоо Хожил Хожигдол Тэнцээ
2 1 1 0

Цагаан хар Хугацаа Үргэжилсэн хугацаа Цагаан Үр дүн хар Үр дүн Нүүдлийн тоо  
рэнзү king-grand 侯军 2021-10-02T14:50:01+03:00 00:10:22 -23 23 33 Нээлттэй
рэнзү 侯军 king-grand 2021-10-01T17:10:59+03:00 00:03:45 -20 20 27 Нээлттэй