Хэрэглэгчийн VladlenaV Lines of action тоглолт Тоглосон тоглогч denisf

Тоглолтын тоо Хожил Хожигдол Тэнцээ
1 0 1 0

Цагаан хар Хугацаа Үргэжилсэн хугацаа Цагаан Үр дүн хар Үр дүн Нүүдлийн тоо  
Lines of action VladlenaV denisf 2022-05-12T17:21:57+03:00 00:05:20 -21 21 25 Нээлттэй