Хэрэглэгчийн ArtemS Lines of action тоглолт Тоглосон тоглогч darinani

Тоглолтын тоо Хожил Хожигдол Тэнцээ
1 0 1 0

Цагаан хар Хугацаа Үргэжилсэн хугацаа Цагаан Үр дүн хар Үр дүн Нүүдлийн тоо  
Lines of action ArtemS darinani 2022-05-12T18:00:41+03:00 00:06:48 -21 21 17 Нээлттэй