Хэрэглэгчийн ArtemS Lines of action тоглолт Тоглосон тоглогч kostjak

Тоглолтын тоо Хожил Хожигдол Тэнцээ
1 0 1 0

Цагаан хар Хугацаа Үргэжилсэн хугацаа Цагаан Үр дүн хар Үр дүн Нүүдлийн тоо  
Lines of action kostjak ArtemS 2022-05-12T18:10:03+03:00 00:06:13 20 -20 18 Нээлттэй