mav25

Зөвхөн бүртгүүлж нэвтэрсэн хэрэглэгчид хэрэглэгчийн дэлгэрэнгүй профайл харагдана

Тоглолтын дүн

Тоглолт Рэйтинг Чансаа Тоглолтын тоо Хожил Тэнцээ Хожигдол Тэмцээний тоо    
Үно 1535 - 1076 559 0 517 120
Олон тоглогчийн дурак 1517 77 6050 2406 0 3644 1251
Коннэкт 4 1411 - 5 2 0 3 0
Техас Холдэм 1380 - 4 0 2 2 1
өгдөг даам 1371 - 1 0 0 1 0
Дурак 1357 - 98 37 0 61 4
Англи даам 1343 - 25 3 1 21 0
Үгийн сүлжээ 1338 - 80 48 0 32 4
Double up 1334 - 1 0 0 1 1
Судоку 1324 - 1 0 0 1 1
Дурак пасс 1319 - 236 100 0 136 9
Бисмарк 1318 - 22 3 6 13 1
Гомоку 1243 - 32 7 0 25 0
Орос даам 1233 95 943 242 114 587 22
Мянга 952 - 709 177 256 276 72