matumartin14

Зөвхөн бүртгүүлж нэвтэрсэн хэрэглэгчид хэрэглэгчийн дэлгэрэнгүй профайл харагдана

Тоглолтын дүн

Тоглолт Рэйтинг Чансаа Тоглолтын тоо Хожил Тэнцээ Хожигдол Тэмцээний тоо    
Орос даам 2403 - 2693 1777 490 426 42
олон улсын даам 2278 - 780 651 61 68 17
өгдөг даам 2185 - 278 216 1 61 3
Бразил даам 2135 - 271 203 44 24 4
Англи даам 1534 - 22 11 3 8 1
Гомоку 1421 - 2 1 0 1 0
Судоку 1416 - 1 1 0 0 0
шатар 1400 - 47 14 0 33 0
Коннэкт 4 1400 - 27 17 1 9 1
Энтропи 1400 - 2 0 1 1 0
Дурак 1400 - 3 0 0 3 0
Дурак пасс 1400 - 8 2 0 6 0
Стак 4 D 1400 - 1 1 0 0 0
Блокинг 1400 - 3 3 0 0 0
3 чек 1400 - 5 1 0 4 0
Үно 1400 - 24 12 0 12 1
Double up 1400 - 4 3 0 1 0
Отелло 1359 - 5 1 0 4 0
Фишер рандом шатар 1353 - 3 0 1 2 0
Техас Холдэм 5 - 338 62 8 268 0

Судокугийн рекорд

Бөглөгдсөн судокуны тоо Бодох дундаж хугацаа Хамгийн бага хугацаа
Судоку 9x9
Хялбар 1 04:24 04:24