katya

Зөвхөн бүртгүүлж нэвтэрсэн хэрэглэгчид хэрэглэгчийн дэлгэрэнгүй профайл харагдана

Тоглолтын дүн

Тоглолт Рэйтинг Чансаа Тоглолтын тоо Хожил Тэнцээ Хожигдол Тэмцээний тоо    
Гомоку 2146 - 328 215 2 111 31
рэнзү 1763 - 211 125 7 79 27
Судоку 1526 - 9 6 0 3 1
Lines of action 1517 - 12 9 0 3 1
Дурак 1418 - 3 2 0 1 0
Орос даам 1391 - 14 6 1 7 2
Блокинг 1385 - 1 0 0 1 0
Пэнтэ 1381 - 4 1 0 3 1
Double up 1353 - 1 0 0 1 1
шатар 1337 - 11 3 1 7 3

Судокугийн рекорд

Бөглөгдсөн судокуны тоо Бодох дундаж хугацаа Хамгийн бага хугацаа
Судоку 9x9
Хялбар 2 13:21 06:57
Судоку 6x6
Дундаж 2 02:34 02:16
Хялбар 2 01:16 01:12