devileye

Зөвхөн бүртгүүлж нэвтэрсэн хэрэглэгчид хэрэглэгчийн дэлгэрэнгүй профайл харагдана

Тоглолтын дүн

Тоглолт Рэйтинг Чансаа Тоглолтын тоо Хожил Тэнцээ Хожигдол Тэмцээний тоо    
Мянга 1678 - 622 169 245 208 46
Үно 1596 - 555 294 0 261 11
Дурак пасс 1508 - 70 35 0 35 4
Gentelman 1436 - 3 3 0 0 0
Бисмарк 1408 - 595 204 197 194 19
Судоку 1400 - 2 1 0 1 0
Drawing 1394 - 2 0 0 2 0
Орос даам 1382 - 3 1 0 2 0
шатар 1381 - 3 1 0 2 0
Олон тоглогчийн дурак 1309 - 162 88 0 74 29
Дурак 1306 - 10 2 0 8 0
Саску 1254 - 821 352 101 368 30
Техас Холдэм 0 - 79 8 29 42 0

Судокугийн рекорд

Бөглөгдсөн судокуны тоо Бодох дундаж хугацаа Хамгийн бага хугацаа
Судоку 9x9
Хялбар 1 09:48 09:48