DasHund

Зөвхөн бүртгүүлж нэвтэрсэн хэрэглэгчид хэрэглэгчийн дэлгэрэнгүй профайл харагдана

Тоглолтын дүн

Тоглолт Рэйтинг Чансаа Тоглолтын тоо Хожил Тэнцээ Хожигдол Тэмцээний тоо    
Мянга 1886 - 2194 685 885 624 100
Gentelman 1428 - 2 2 0 0 0
Үно 1406 - 508 235 0 273 49
Судоку 1400 - 2 0 0 2 0
Дурак 1389 - 47 20 0 27 6
шатар 1388 - 3 0 0 3 1
Double up 1367 - 49 47 0 2 2
Үгийн сүлжээ 1349 - 36 13 0 23 6
Дурак пасс 1289 - 42 11 0 31 3
Олон тоглогчийн дурак 1239 - 54 22 0 32 15
Бисмарк 1183 - 98 22 39 37 4
Техас Холдэм 0 - 16 4 1 11 0