EST42

Зөвхөн бүртгүүлж нэвтэрсэн хэрэглэгчид хэрэглэгчийн дэлгэрэнгүй профайл харагдана

Тоглолтын дүн

Тоглолт Рэйтинг Чансаа Тоглолтын тоо Хожил Тэнцээ Хожигдол Тэмцээний тоо    
Гомоку 2136 - 573 338 8 227 44
Судоку 2065 - 553 373 0 180 8
Орос даам 1738 - 492 197 57 238 50
Коннэкт 4 1624 - 36 24 2 10 0
шатар 1616 - 131 60 8 63 17
Үгийн сүлжээ 1468 - 170 55 0 115 0
Фишер рандом шатар 1438 - 7 4 0 3 1
Drawing 1400 - 28 8 7 13 0
рэнзү 1400 - 1 0 0 1 0
Стак 4 D 1400 - 2 2 0 0 0
Энтропи 1378 - 2 0 0 2 0
3 чек 1371 - 3 0 0 3 0
Отелло 1357 - 3 0 0 3 0
Double up 1207 - 258 242 0 16 3

Судокугийн рекорд

Бөглөгдсөн судокуны тоо Бодох дундаж хугацаа Хамгийн бага хугацаа
Судоку 9x9
Дундаж 1 16:41 16:41
Хялбар 30 11:10 04:29
Судоку 6x6
Дундаж 36 03:02 01:11
Хялбар 286 01:26 00:29
Судоку 9x9Диагональ
Хялбар 2 12:51 09:04
Судоку 6x6Хэвийн биш
Дундаж 5 13:16 03:00
Хялбар 12 01:38 00:49